Narrativ terapeut

Hos mig er terapi samtale om det, som bøvler i livet, men også om drømmene og håbet, og om det, der har allermest betydning. Det handler om at blive klogere på sig selv. At forstå lidt mere af, hvorfor bestemte mønstre eller udfordringer bliver ved med at gentage sig, og ad den vej skabe grobund for nye veje at gå.

Jeg er narrativ terapeut. Det betyder at jeg arbejder med fortællinger. Vi har alle en hel masse fortællinger om vores eget liv, nogle gode og positive, andre mere tunge og destruktive. Hos mine klienter er det oftest de sidste der fylder mest, og derfor giver det mening at være nysgerrig på, hvordan det er blevet sådan. Det kan være, at nogle bestemte fortællinger har fået så meget magt i dit liv, at du efterhånden selv tror på at ”du er også bare sådan en, som…”. Det kan føles som at være havnet i en bås, som man slet ikke ønsker at være i. Der kan det være rart at få hjælp til at se nogle af alle de andre fortællinger, som hele tiden har være der, men som ikke har fået plads.

Derudover har jeg fokus på, at vi også får kroppen med, så du lærer at forstå, hvad din krop fortæller dig. Kroppen husker. Måske kender du det med, at bare tanken om, at du tidligere slog en tå mod et stoleben, er nok til at mærke en ubehagelig fornemmelse i kroppen. På den måde husker kroppen de svære følelser, der knytter sig til specifikke ubehagelige oplevelser. Det kan være enkeltstående begivenheder eller gentagende hændelser over længere tid, der har sat sig i kroppen som et uforløst traume.